PassePartout logo

Performers Practice voor professionele theatermakers

PassePartout organiseert workshops en andere projecten voor iedereen die professioneel met theater, lichaam of stem bezig is: acteurs, dansers, mimespelers, zangers, regisseurs, choreografen, theaterpedagogen, stempedagogen, dramaturgen etcetera. De activiteiten van PassePartout bieden deelnemers de kans de kwaliteit van hun theatrale communicatie te verbeteren en nieuwe kennis en ervaring op te doen. Bovendien stimuleren de projecten uitwisseling en ontwikkeling in een internationale context.