PassePartout logo

Performers Practice

PassePartout heeft in de afgelopen decennia tal van workshops en andere projecten georganiseerd voor iedereen die professioneel met theater, lichaam of stem bezig is: acteurs, dansers, mimespelers, zangers, regisseurs, choreografen, theaterpedagogen, stempedagogen, dramaturgen, dramadocenten etc. Doel van deze activiteiten is vooral om deelnemers de kans te bieden de kwaliteit van hun theatrale communicatie te verbeteren en nieuwe kennis en ervaring op te doen. Bovendien stimuleren de projecten uitwisseling en ontwikkeling in een internationale context.